Термопринтер

Термопринтер

Може да се свърже с 160 * 80mm zise суматор на потока zise и контролер на партидата
Изход: изисква се интерфейс RS232
Може да отпечатва дневен запис / месечен запис. Вътрешната се използва бяла хартия за печат, която е по-директна за отчитане на скоростта на потока.