Разходомер за диференциално налягане

  • Differential pressure flow meter

    Разходомер за диференциално налягане

    Интелигентният многопараметричен разходомер комбинира преобразуватели на диференциално налягане, придобиване на температура, набиране на налягане и натрупване на поток, за да покаже работното налягане, температурата, моментния и кумулативния поток на място. Газът и парата могат автоматично да се компенсират за температура и налягане, за да се реализира функцията за показване на стандартен поток и масов поток на мястото. И може да използва суха работа на батерията, може да се използва директно с разходомера с диференциално налягане.