Партиден брояч

  • Batch Controller

    Контролер за партиди

    XSJDL серия инструменти за количествен контрол могат да си сътрудничат с всички видове датчици за потока и предаватели, за да реализират количествено измерване, количествено пълнене, количествено дозиране, дозиране, количествено впръскване на вода и количествен контрол на различни течности.