Турбинен разходомер

  • Gas Turbine Flow Meter

    Газотурбинен разходомер

    Газотурбинният разходомер комбинира газова механика, флуидна механика, електромагнетизъм и други теории, за да разработи ново поколение измервателни уреди за прецизно измерване на газ, отлични показатели за измерване на ниско налягане и високо налягане, разнообразни методи за извеждане на сигнала и ниска чувствителност към смущения на течности, широко използвани в измерване на природен газ, въглищен газ, втечнен газ, лек въглеводороден газ и други газове.
  • Turbine flowmeter

    Турбинен разходомер

    Преобразувателят на обемния поток е преобразувател за измерване на разхода на течност, разработен от нашата компания. Течна турбина, елиптична предавка, двоен ротор и други обемни разходомери.