Суматор на дебита

  • Flow rate totalizer

    Суматор на дебита

    Тотализатор на потока от серия XSJ според температурата, налягането и дебита на различни сигнали за събиране, показване, управление, предаване, комуникация, обработка на печат, цифрова система за контрол на придобиване. За газ, пара, течен суматор, измерване и контрол.