Вихров разходомер

  • Vortex flow meter

    Вихров разходомер

    Интелигентният вихрови преобразувател е нова интегрална схема на вихровия разходомер, разработена от нашата компания. Преобразувателят може да се използва като идеален инструмент за петролна, химическа, енергийна, металургична и други индустрии, с функциите за откриване на дебит, температура и налягане в едно, и температура, налягане и автоматична компенсация.