Измервател на масата на топлинния газ

  • Thermal gas mass flow meter

    Измервател на масата на топлинния газ

    Масовият разходомер за топлинен газ е проектиран въз основа на термична дисперсия и приема метод на постоянна диференциална температура за измерване на газовия поток. Той има предимства от малки размери, лесен монтаж, висока надеждност и висока точност и др.