Охлаждащ топлинен тотализатор

  • Cooling Heat Totalizer

    Охлаждащ топлинен тотализатор

    Охлаждащият топлинен тотализатор от серия XSJRL е микропроцесорна, цялостна функция, може да измерва разходомера с различен трансмитер на потока, сензор и термично съпротивление с два разклонения от платина (или температурен трансмитер) с завършване на измерването на течността на студа или топлината.